Video căn hộ thực tế Chung Cư HC Golden City

Video thực tế Chung cư HC Golden City các loại diện tích 71m2, 81m2, 82m2, 87m2, 102m2, 120m2.

Video thực tế căn hộ 71m2 – Chung cư HC Golden City

Video thực tế căn hộ 81m2, 82m2 – Chung cư HC Golden City

Video thực tế căn hộ 87m2 – Chung cư HC Golden City

Video thực tế căn hộ 102m2 – Chung cư HC Golden City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.720.139
Liên hệ